สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพรรณานิคม

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพรรณานิคม

309

185

0

1

186

186

48

0

0

138

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 10 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 16 กันยายน 2562 80 39 0 0 39 39 0 0 0 39 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 17 กันยายน 2562 85 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 18 กันยายน 2562 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพรรณานิคม 23 กันยายน 2562 100 56 0 1 57 57 48 0 0 9 รายชื่อ