สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกุสุมาลย์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 8 สิงหาคม 2562 4 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 9 สิงหาคม 2562 4 0 0 4 4 4 0 1 0 3 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 15 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 15 สิงหาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 16 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 16 สิงหาคม 2562 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 19 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 20 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 21 สิงหาคม 2562 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 22 สิงหาคม 2562 8 8 0 0 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 23 สิงหาคม 2562 8 8 0 0 8 8 0 2 0 6 รายชื่อ
15 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ตำบลนาเพียง (เครือข่าย) 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 11 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 12 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 13 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอกุสุมาลย์ 31 ตุลาคม 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ