สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองสกลนคร

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองสกลนคร

1,060

80

0

9

89

89

0

80

0

9

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 14 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 16 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 20 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 30 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 2 กันยายน 2562 60 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 10 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 40 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 17 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 40 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 18 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองสกลนคร 20 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ