สรุปยอดห้องสอบ อำเภอฆ้องชัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 11 กันยายน 2562 15 14 0 1 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 12 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ