สรุปยอดห้องสอบ อำเภอฆ้องชัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอฆ้องชัย

30

14

0

1

15

15

0

0

0

15

1. สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 11 กันยายน 2562 15 14 0 1 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 12 กันยายน 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ