สรุปยอดห้องสอบ อำเภอดอนจาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 1 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 2 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 8 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 9 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 15 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 16 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 22 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 23 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 29 สิงหาคม 2562 20 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
18 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 1 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 2 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 3 กันยายน 2562 200 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
22 ตลาดประชารัฐ หมู่ 9 ตำบลนาจำปา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ศาลประชาคม หมู่ 6 ตำบลม่วงนา อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 4 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 5 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 6 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 6 กันยายน 2562 100 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
31 ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 7 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 8 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 8 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 9 กันยายน 2562 100 3 0 1 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
35 ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 9 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ศาลาประชาคม หมู่ 1 ตำบลสะอาดไชยศรี อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 9 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 10 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 10 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 11 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 11 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 12 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 12 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 13 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 15 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 19 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 20 กันยายน 2562 20 1 0 13 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
50 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 23 กันยายน 2562 200 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
51 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 26 กันยายน 2562 400 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
54 ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 27 กันยายน 2562 200 0 0 4 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ
56 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 28 กันยายน 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 29 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 30 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 1 ตุลาคม 2562 400 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
60 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 2 ตุลาคม 2562 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 3 ตุลาคม 2562 400 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
62 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 4 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
64 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
65 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 11 ตุลาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
66 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 18 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 24 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 28 ตุลาคม 2562 200 237 0 1 238 238 0 225 0 13 รายชื่อ
70 ห้องประชุมดอกจานที่ว่าการอำเภอดอนจาน 30 ตุลาคม 2562 200 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
71 ห้องประชุมอำเภอดอนจาน ที่ว่าการอำเภอดอนจาน 31 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ