สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาคู

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 7 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 21 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 28 สิงหาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 18 กันยายน 2562 50 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
9 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 19 กันยายน 2562 50 51 0 0 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
10 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 20 กันยายน 2562 50 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
11 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 22 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 25 กันยายน 2562 50 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
13 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 30 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 31 ตุลาคม 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
16 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 7 พฤศจิกายน 2562 25 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
17 ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 14 พฤศจิกายน 2562 10 4 0 0 4 4 0 0 0 4 รายชื่อ