สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาคู

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนาคู

356

76

0

0

76

76

16

0

0

60

1. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 24 กรกฎาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 7 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 14 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 21 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 28 สิงหาคม 2562 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 18 กันยายน 2562 50 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
9. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 19 กันยายน 2562 50 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
10. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 20 กันยายน 2562 50 16 0 0 16 16 16 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 22 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอนาคู (ชั้น 2) 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ