สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสามชัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสามชัย

1,840

405

16

30

451

451

130

30

0

291

1. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 16 กรกฎาคม 2562 40 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 17 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 20 สิงหาคม 2562 20 12 0 8 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
17. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 27 สิงหาคม 2562 40 34 0 3 37 37 0 4 0 33 รายชื่อ
19. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 28 สิงหาคม 2562 40 20 0 0 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
20. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 3 กันยายน 2562 40 36 0 4 40 40 0 8 0 32 รายชื่อ
22. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 4 กันยายน 2562 80 37 5 5 47 47 0 4 0 43 รายชื่อ
23. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 10 กันยายน 2562 40 35 0 5 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
25. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 11 กันยายน 2562 40 36 4 0 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
26. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 12 กันยายน 2562 40 22 3 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
27. ห้องประชุมอำเภอสามชัย 17 กันยายน 2562 40 1 1 3 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
28. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 17 กันยายน 2562 40 39 1 0 40 40 0 5 0 35 รายชื่อ
29. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 18 กันยายน 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
30. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 1 ตุลาคม 2562 40 39 0 0 39 39 39 0 0 0 รายชื่อ
33. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 2 ตุลาคม 2562 40 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
34. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 3 ตุลาคม 2562 80 40 1 1 42 42 42 0 0 0 รายชื่อ
35. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 4 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 8 ตุลาคม 2562 80 9 0 0 9 9 9 0 0 0 รายชื่อ
37. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ