สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสามชัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 6 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 16 กรกฎาคม 2562 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 20 สิงหาคม 2562 20 12 0 8 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ
19 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 27 สิงหาคม 2562 40 34 0 3 37 37 0 4 0 33 รายชื่อ
21 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 28 สิงหาคม 2562 40 20 0 0 20 20 0 4 0 16 รายชื่อ
22 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 3 กันยายน 2562 40 35 0 4 39 39 0 7 0 32 รายชื่อ
24 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 4 กันยายน 2562 80 37 5 5 47 47 0 4 0 43 รายชื่อ
25 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 5 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 10 กันยายน 2562 40 35 0 5 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
27 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 11 กันยายน 2562 40 36 4 0 40 40 0 1 0 39 รายชื่อ
28 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 12 กันยายน 2562 40 22 3 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
29 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 17 กันยายน 2562 40 1 1 3 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
30 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 17 กันยายน 2562 40 39 1 0 40 40 0 5 0 35 รายชื่อ
31 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 18 กันยายน 2562 40 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
32 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 24 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 25 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 1 ตุลาคม 2562 40 36 0 2 38 38 0 5 0 33 รายชื่อ
36 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 2 ตุลาคม 2562 40 38 0 1 39 39 0 3 0 36 รายชื่อ
38 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 3 ตุลาคม 2562 80 41 1 3 45 45 0 13 0 32 รายชื่อ
40 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 4 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 8 ตุลาคม 2562 80 43 2 5 50 50 0 9 0 41 รายชื่อ
42 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 9 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 15 ตุลาคม 2562 80 20 0 0 20 20 0 5 1 14 รายชื่อ
49 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 22 ตุลาคม 2562 110 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
54 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 24 ตุลาคม 2562 110 0 0 6 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
55 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 25 ตุลาคม 2562 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 30 ตุลาคม 2562 90 3 2 4 9 9 0 1 0 8 รายชื่อ
57 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 31 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 ห้องประชุมอำเภอสามชัย 17 มกราคม 2563 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 ห้องประชุมอำเภอสามชัย ที่ว่าการอำเภอสามชัย 17 มกราคม 2563 25 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ