สรุปยอดห้องสอบ อำเภอห้วยผึ้ง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 1 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
7 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 24 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 3 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 1 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 6 กันยายน 2562 35 35 0 1 36 36 0 6 0 30 รายชื่อ
25 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 6 กันยายน 2562 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 10 กันยายน 2562 40 40 0 0 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
27 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 10 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 11 กันยายน 2562 40 38 0 0 38 38 0 10 0 28 รายชื่อ
29 สนักงานเกษตรอเภอห้วยผึ้ง 11 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 21 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 22 กันยายน 2562 110 26 0 1 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 23 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 25 กันยายน 2562 40 36 0 0 36 36 0 4 0 32 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 26 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 27 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 28 กันยายน 2562 80 39 0 0 39 39 0 37 0 2 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยผึ้ง 29 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ