สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสมเด็จ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 18 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 19 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 10 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 11 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 12 กันยายน 2562 40 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 13 กันยายน 2562 40 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 19 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 25 กันยายน 2562 120 66 0 3 69 69 0 0 0 69 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 26 กันยายน 2562 120 47 0 11 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 27 กันยายน 2562 120 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 1 ตุลาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 2 ตุลาคม 2562 80 2 0 1 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 7 ตุลาคม 2562 80 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 14 ตุลาคม 2562 80 26 0 1 27 27 0 23 0 4 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 16 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 17 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 18 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ