สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสมเด็จ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสมเด็จ

1,810

301

0

14

315

315

184

0

0

131

1. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 18 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 19 กรกฎาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 10 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 11 กันยายน 2562 40 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 12 กันยายน 2562 40 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 13 กันยายน 2562 40 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 18 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 19 กันยายน 2562 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 20 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 25 กันยายน 2562 120 68 0 3 71 71 71 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 26 กันยายน 2562 120 48 0 10 58 58 58 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอสมเด็จ 27 กันยายน 2562 120 55 0 0 55 55 55 0 0 0 รายชื่อ