สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองกุงศรี

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 2 กันยายน 2562 110 100 0 2 102 102 0 58 0 44 รายชื่อ
19 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 4 กันยายน 2562 110 85 0 1 86 86 0 2 0 84 รายชื่อ
23 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 5 กันยายน 2562 150 107 0 3 110 110 0 36 0 74 รายชื่อ
25 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 6 กันยายน 2562 110 110 0 0 110 110 0 51 0 59 รายชื่อ
27 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 10 กันยายน 2562 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 23 กันยายน 2562 220 120 1 0 121 121 0 24 0 97 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 23 กันยายน 2562 220 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 24 กันยายน 2562 40 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
35 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 25 กันยายน 2562 220 111 0 0 111 111 0 33 0 78 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 25 กันยายน 2562 220 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
37 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 26 กันยายน 2562 220 132 0 1 133 133 0 0 0 133 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 26 กันยายน 2562 220 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
39 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 27 กันยายน 2562 220 109 0 0 109 109 0 67 0 42 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 27 กันยายน 2562 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 1 ตุลาคม 2562 120 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
42 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 10 ตุลาคม 2562 80 2 0 1 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
49 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 15 ตุลาคม 2562 80 1 0 35 36 36 0 2 0 34 รายชื่อ
51 หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 17 ตุลาคม 2562 120 109 0 4 113 113 0 2 0 111 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 22 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 24 ตุลาคม 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 29 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 31 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ