สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองกุงศรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองกุงศรี

3,800

712

0

13

725

725

287

174

0

264

1. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 13 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 20 สิงหาคม 2562 40 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 27 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 2 กันยายน 2562 110 100 0 2 102 102 0 58 0 44 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 4 กันยายน 2562 110 108 0 1 109 109 0 25 0 84 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 5 กันยายน 2562 150 107 0 3 110 110 0 36 0 74 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 6 กันยายน 2562 110 110 0 0 110 110 0 51 0 59 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 10 กันยายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 12 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 17 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 19 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 23 กันยายน 2562 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 23 กันยายน 2562 220 122 0 0 122 122 122 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 24 กันยายน 2562 40 2 0 0 2 2 2 0 0 0 รายชื่อ
29. หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 25 กันยายน 2562 220 113 0 0 113 113 113 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 25 กันยายน 2562 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 26 กันยายน 2562 220 49 0 0 49 49 49 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 26 กันยายน 2562 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 27 กันยายน 2562 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 27 กันยายน 2562 220 1 0 0 1 1 1 0 0 0 รายชื่อ
35. หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 1 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 1 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 3 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 3 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 8 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 8 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 10 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 10 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอหนองกุงศรี 15 ตุลาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 15 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. หอประชุมที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี 17 ตุลาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ