สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าคันโท

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอท่าคันโท

3,410

506

0

2

508

508

123

2

0

383

1. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 14 สิงหาคม 2562 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 15 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 21 สิงหาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 2 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
78. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88. ศาลาประชาคมหมู่ 5 ตำบลท่าคันโท 9 กันยายน 2562 50 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
89. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลกุงเก่า 10 กันยายน 2562 50 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
90. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91. ศูนย์บริการฯหมู่ที่ 4 ตำบลดงสมบูรณ์ 11 กันยายน 2562 50 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
92. ศาลาเรียนรู้หมู่ 1 ตำบลนาตาล 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 11 กันยายน 2562 60 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
94. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
95. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
96. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97. ศาลาประชาคมหมู่ 2ตำบลยางอู้ม 12 กันยายน 2562 50 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
98. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
100. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกุดจิกหมู่ที่ 1 13 กันยายน 2562 60 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
101. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103. ศาลาเรียนรู้หมู่ 1 ตำบลนาตาล 17 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
104. ศาลาประชาคมหมู่ 2ตำบลยางอู้ม 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105. ศาลาประชาคมหมู่ 2ตำบลยางอู้ม 18 กันยายน 2562 60 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
106. ศูนย์บริการฯหมู่ที่ 4 ตำบลดงสมบูรณ์ 18 กันยายน 2562 60 39 0 0 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
107. ศาลาประชาคมหมู่ 5 ตำบลท่าคันโท 19 กันยายน 2562 60 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
108. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลกุงเก่า 19 กันยายน 2562 60 40 0 0 40 40 40 0 0 0 รายชื่อ
109. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกุดจิกหมู่ที่ 1 20 กันยายน 2562 60 43 0 0 43 43 43 0 0 0 รายชื่อ
110. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
111. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
112. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113. ศาลาประชาคมหมู่ 2ตำบลยางอู้ม 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
114. ศาลาประชาคมหมู่ 5 ตำบลท่าคันโท 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลกุงเก่า 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
117. ศาลาเรียนรู้หมู่ 1 ตำบลนาตาล 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118. ศูนย์บริการฯหมู่ที่ 4 ตำบลดงสมบูรณ์ 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121. สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122. ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกุดจิกหมู่ที่ 1 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ