สรุปยอดห้องสอบ อำเภอท่าคันโท

อัพเดทเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 1 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 3 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 5 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 8 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 10 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 12 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 15 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 16 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 19 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 22 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 30 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 5 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 14 สิงหาคม 2562 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 15 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 19 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 21 สิงหาคม 2562 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 26 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 2 กันยายน 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 2 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
84 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
85 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
86 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
87 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
88 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
89 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
90 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
91 ศาลาประชาคมหมู่ 5 ตำบลท่าคันโท 9 กันยายน 2562 50 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
92 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
93 ศาลาประชาคมหมู่ 2ตำบลยางอู้ม 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
94 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลกุงเก่า 10 กันยายน 2562 50 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
95 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 11 กันยายน 2562 60 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
96 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
97 ศูนย์บริการฯหมู่ที่ 4 ตำบลดงสมบูรณ์ 11 กันยายน 2562 50 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
98 ศาลาเรียนรู้หมู่ 1 ตำบลนาตาล 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
99 ศาลาประชาคมหมู่ 2ตำบลยางอู้ม 12 กันยายน 2562 50 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
100 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
101 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
102 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
103 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกุดจิกหมู่ที่ 1 13 กันยายน 2562 60 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
104 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
105 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
106 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
107 ศาลาประชาคมหมู่ 2ตำบลยางอู้ม 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
108 ศาลาเรียนรู้หมู่ 1 ตำบลนาตาล 17 กันยายน 2562 60 60 0 0 60 60 0 0 0 60 รายชื่อ
109 ศูนย์บริการฯหมู่ที่ 4 ตำบลดงสมบูรณ์ 18 กันยายน 2562 60 39 0 0 39 39 0 1 0 38 รายชื่อ
110 ศาลาประชาคมหมู่ 2ตำบลยางอู้ม 18 กันยายน 2562 60 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
111 ศาลาประชาคมหมู่ 5 ตำบลท่าคันโท 19 กันยายน 2562 60 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
112 ศาลาประชาคมหมู่ 2ตำบลยางอู้ม 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
113 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลกุงเก่า 19 กันยายน 2562 60 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
114 ศาลาประชาคมหมู่ 2ตำบลยางอู้ม 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
115 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
116 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกุดจิกหมู่ที่ 1 20 กันยายน 2562 60 43 0 0 43 43 0 0 0 43 รายชื่อ
117 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 20 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
118 ศาลาประชาคมหมู่ 2ตำบลยางอู้ม 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
119 ศาลาประชาคมหมู่ 5 ตำบลท่าคันโท 23 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
120 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 23 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
121 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนตำบลกุงเก่า 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
122 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
123 ศูนย์บริการฯหมู่ที่ 4 ตำบลดงสมบูรณ์ 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
124 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
125 ศาลาเรียนรู้หมู่ 1 ตำบลนาตาล 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
126 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
127 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
128 ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลกุดจิกหมู่ที่ 1 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
129 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 4 ตุลาคม 2562 10 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
130 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 7 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
131 สำนักงานเกษตรอำเภอท่าคันโท 29 ตุลาคม 2562 80 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ