สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคำม่วง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 16 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 17 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 6 สิงหาคม 2562 20 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 20 สิงหาคม 2562 20 3 0 0 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 29 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 3 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 5 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 10 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 11 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 12 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 17 กันยายน 2562 0 19 0 0 19 19 0 19 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 18 กันยายน 2562 0 9 0 0 9 9 0 9 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 1 ตุลาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 20 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 2 ตุลาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 13 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 8 ตุลาคม 2562 20 3 0 0 3 3 0 3 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 16 ตุลาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ