สรุปยอดห้องสอบ อำเภอคำม่วง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม คำม่วง

1,320

157

0

0

157

157

0

29

0

128

1. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 3 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 9 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 16 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 17 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 24 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 1 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 6 สิงหาคม 2562 20 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 20 สิงหาคม 2562 20 3 0 0 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 29 สิงหาคม 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 3 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 5 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 10 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 11 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 12 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 25 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 1 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 2 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 3 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 8 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 9 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 15 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 16 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอคำม่วง 17 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ