สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสหัสขันธ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 22 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 29 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 3 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 5 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 10 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 12 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 17 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 2 0 48 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 18 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 1 0 49 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 19 กันยายน 2562 55 54 0 0 54 54 0 4 0 50 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 25 กันยายน 2562 55 53 0 0 53 53 0 2 0 51 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 26 กันยายน 2562 60 54 0 0 54 54 0 8 1 45 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 1 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 2 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 3 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 8 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 9 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 10 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 15 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 16 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอสหัสขันธ์ 17 ตุลาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ