สรุปยอดห้องสอบ อำเภอห้วยเม็ก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอห้วยเม็ก

3,240

243

0

3

246

246

0

61

0

185

1. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 9 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 23 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 2 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 6 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 2 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 3 กันยายน 2562 60 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 4 กันยายน 2562 60 49 0 0 49 49 0 9 0 40 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 5 กันยายน 2562 60 50 0 0 50 50 0 15 0 35 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 6 กันยายน 2562 60 42 0 0 42 42 0 7 0 35 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 9 กันยายน 2562 80 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 10 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 16 0 35 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 11 กันยายน 2562 80 17 0 2 19 19 0 14 0 5 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 16 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 23 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 30 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 2 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 3 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 4 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 9 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 10 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 11 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 15 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 16 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50. สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 18 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ