สรุปยอดห้องสอบ อำเภอห้วยเม็ก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 2 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 5 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 9 กรกฎาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 23 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 26 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 30 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 2 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 6 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 9 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 13 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 16 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 23 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 30 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 2 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 3 กันยายน 2562 60 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 4 กันยายน 2562 60 49 0 0 49 49 0 9 0 40 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 5 กันยายน 2562 60 50 0 0 50 50 0 15 0 35 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 6 กันยายน 2562 60 41 0 0 41 41 0 6 0 35 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 9 กันยายน 2562 80 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 10 กันยายน 2562 60 51 0 0 51 51 0 16 0 35 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 11 กันยายน 2562 80 17 0 2 19 19 0 14 0 5 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 13 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 16 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 23 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 25 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 26 กันยายน 2562 100 34 0 0 34 34 0 34 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 27 กันยายน 2562 100 40 0 0 40 40 0 40 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 28 กันยายน 2562 100 80 0 0 80 80 0 80 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 29 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 30 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 2 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 3 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 4 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 8 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 9 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 10 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 11 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 15 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 16 ตุลาคม 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 17 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 18 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 4 พฤศจิกายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 5 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 6 พฤศจิกายน 2562 200 68 0 0 68 68 0 68 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 7 พฤศจิกายน 2562 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 8 พฤศจิกายน 2562 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 11 พฤศจิกายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 12 พฤศจิกายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 13 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 19 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 20 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 21 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 22 พฤศจิกายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 23 ธันวาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 24 ธันวาคม 2562 100 9 0 0 9 9 0 9 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 25 ธันวาคม 2562 100 13 0 0 13 13 0 13 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 26 ธันวาคม 2562 100 14 0 0 14 14 0 14 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 27 ธันวาคม 2562 100 20 0 0 20 20 0 20 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 2 มกราคม 2563 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 3 มกราคม 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 7 มกราคม 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 8 มกราคม 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
74 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 9 มกราคม 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
75 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 10 มกราคม 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
76 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 14 มกราคม 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
77 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 15 มกราคม 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
78 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 16 มกราคม 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
79 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 17 มกราคม 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
80 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 21 มกราคม 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
81 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 22 มกราคม 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
82 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 23 มกราคม 2563 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
83 สำนักงานเกษตรอำเภอห้วยเม็ก 24 มกราคม 2563 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ