สรุปยอดห้องสอบ อำเภอยางตลาด

อัพเดทเมื่อ วันที่ 9 กันยายน 2563 เวลา 09:34:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 1 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 3 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 5 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 8 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 10 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 12 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 15 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 17 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 19 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 22 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 24 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 26 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 29 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 31 กรกฎาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 2 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 5 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 7 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 9 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 12 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 14 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 16 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 19 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 21 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 23 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 26 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 28 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 30 สิงหาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 2 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 4 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 6 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 10 กันยายน 2562 30 31 0 0 31 31 0 1 0 30 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 11 กันยายน 2562 25 12 1 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 12 กันยายน 2562 50 36 1 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 13 กันยายน 2562 25 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 16 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 18 กันยายน 2562 30 18 0 0 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 19 กันยายน 2562 50 44 0 0 44 44 0 0 0 44 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 23 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 25 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 26 กันยายน 2562 0 45 0 0 45 45 0 11 0 34 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 27 กันยายน 2562 22 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
44 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 2 ตุลาคม 2562 45 19 0 0 19 19 0 16 0 3 รายชื่อ
46 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 4 ตุลาคม 2562 22 13 0 0 13 13 0 13 0 0 รายชื่อ
47 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 7 ตุลาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 9 ตุลาคม 2562 22 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
49 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 11 ตุลาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 14 ตุลาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 16 ตุลาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด 18 ตุลาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ