สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเขาวง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 4 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 11 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 18 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 25 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 1 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 2 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 29 สิงหาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 30 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 3 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 3 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 4 กันยายน 2562 120 0 0 2 2 2 0 1 0 1 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 4 กันยายน 2562 50 19 0 1 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 5 กันยายน 2562 50 25 0 2 27 27 0 0 0 27 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 5 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 6 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 10 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 10 กันยายน 2562 200 21 0 3 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 11 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 11 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 12 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 12 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 13 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 13 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 17 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 17 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 18 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 18 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 19 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 19 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 20 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 20 กันยายน 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 24 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 24 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 25 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 26 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 27 กันยายน 2562 200 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 27 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 28 กันยายน 2562 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 28 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 29 กันยายน 2562 200 27 0 0 27 27 0 13 0 14 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 30 กันยายน 2562 280 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 1 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 2 ตุลาคม 2562 200 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 3 ตุลาคม 2562 200 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
59 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 4 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
60 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 7 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
61 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 8 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
62 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
64 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 9 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
65 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
66 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 10 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
67 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
68 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 11 ตุลาคม 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
72 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 สำนักงานเกษตรอำเภอเขาวง 30 ตุลาคม 2562 100 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ