สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกุฉินารายณ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 1 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 3 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 5 กรกฎาคม 2562 30 0 0 1 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 8 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 10 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 12 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 15 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 17 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 22 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 27 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 29 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 2 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 5 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 9 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 12 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 16 สิงหาคม 2562 30 15 0 0 15 15 0 2 1 12 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 19 สิงหาคม 2562 30 17 0 0 17 17 0 5 0 12 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 26 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 30 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 2 กันยายน 2562 50 25 0 1 26 26 0 14 0 12 รายชื่อ
31 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 3 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 7 0 18 รายชื่อ
32 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 4 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 13 0 12 รายชื่อ
33 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 5 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 11 0 14 รายชื่อ
34 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 6 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 9 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 9 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
37 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 10 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
38 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 11 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
39 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 12 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
40 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 13 กันยายน 2562 50 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 26 กันยายน 2562 250 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
44 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 1 ตุลาคม 2562 120 105 0 1 106 106 0 70 4 32 รายชื่อ
45 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 2 ตุลาคม 2562 120 77 0 0 77 77 0 58 2 17 รายชื่อ
46 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 3 ตุลาคม 2562 120 14 0 0 14 14 0 14 0 0 รายชื่อ
47 สนง.เกษตรอำเภอกุฉินารายณ์ 4 ตุลาคม 2562 120 0 0 54 54 54 0 49 1 4 รายชื่อ