สรุปยอดห้องสอบ อำเภอร่องคำ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 2 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 5 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 19 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 26 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 2 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 9 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 11 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 12 กันยายน 2562 20 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 16 กันยายน 2562 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 18 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 20 กันยายน 2562 22 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 23 กันยายน 2562 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 27 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 30 กันยายน 2562 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 4 ตุลาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 7 ตุลาคม 2562 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 11 ตุลาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 18 ตุลาคม 2562 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ