สรุปยอดห้องสอบ อำเภอร่องคำ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอร่องคำ

395

47

0

0

47

47

0

1

0

46

1. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 2 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 5 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 19 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 23 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 26 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 2 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 6 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 9 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 11 กันยายน 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 12 กันยายน 2562 20 16 0 0 16 16 0 0 0 16 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 13 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 16 กันยายน 2562 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 18 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 20 กันยายน 2562 22 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 23 กันยายน 2562 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 27 กันยายน 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 30 กันยายน 2562 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 4 ตุลาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 7 ตุลาคม 2562 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 11 ตุลาคม 2562 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอร่องคำ 18 ตุลาคม 2562 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ