สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกมลาไสย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกมลาไสย

120

30

0

1

31

31

15

1

0

15

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 6 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 13 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 20 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 27 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 10 กันยายน 2562 20 15 0 1 16 16 0 1 0 15 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอกมลาไสย 17 กันยายน 2562 20 15 0 0 15 15 15 0 0 0 รายชื่อ