สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

1,767

216

0

2

218

218

54

33

0

131

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 2 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 3 กรกฎาคม 2562 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 4 กรกฎาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 9 กรกฎาคม 2562 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 10 กรกฎาคม 2562 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 18 กรกฎาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 23 กรกฎาคม 2562 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 24 กรกฎาคม 2562 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 31 กรกฎาคม 2562 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 1 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 6 สิงหาคม 2562 33 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 7 สิงหาคม 2562 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 8 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 13 สิงหาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 14 สิงหาคม 2562 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 15 สิงหาคม 2562 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 20 สิงหาคม 2562 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 21 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 22 สิงหาคม 2562 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 27 สิงหาคม 2562 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 28 สิงหาคม 2562 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 29 สิงหาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 3 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 4 กันยายน 2562 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 5 กันยายน 2562 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 6 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 10 กันยายน 2562 96 54 0 0 54 54 0 8 0 46 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 11 กันยายน 2562 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 12 กันยายน 2562 98 48 0 0 48 48 0 7 0 41 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 17 กันยายน 2562 51 57 0 0 57 57 0 15 0 42 รายชื่อ
33. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 18 กันยายน 2562 52 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
34. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 19 กันยายน 2562 60 36 0 0 36 36 36 0 0 0 รายชื่อ
35. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 25 กันยายน 2562 60 18 0 0 18 18 18 0 0 0 รายชื่อ
37. สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ