สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์

อัพเดทเมื่อ วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 1 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 2 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 3 กรกฎาคม 2562 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 4 กรกฎาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 9 กรกฎาคม 2562 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 10 กรกฎาคม 2562 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 11 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 18 กรกฎาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 23 กรกฎาคม 2562 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 24 กรกฎาคม 2562 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 31 กรกฎาคม 2562 31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 1 สิงหาคม 2562 32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 6 สิงหาคม 2562 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 7 สิงหาคม 2562 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 8 สิงหาคม 2562 35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 13 สิงหาคม 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 14 สิงหาคม 2562 37 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 15 สิงหาคม 2562 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 20 สิงหาคม 2562 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 21 สิงหาคม 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 22 สิงหาคม 2562 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 27 สิงหาคม 2562 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 28 สิงหาคม 2562 43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 29 สิงหาคม 2562 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 4 กันยายน 2562 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 5 กันยายน 2562 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 6 กันยายน 2562 20 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 10 กันยายน 2562 96 54 0 0 54 54 0 8 0 46 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 11 กันยายน 2562 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 12 กันยายน 2562 98 48 0 0 48 48 0 7 0 41 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 17 กันยายน 2562 51 56 0 0 56 56 0 14 0 42 รายชื่อ
35 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 18 กันยายน 2562 52 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 19 กันยายน 2562 60 36 0 0 36 36 0 14 0 22 รายชื่อ
37 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 25 กันยายน 2562 60 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 26 กันยายน 2562 60 24 1 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 1 ตุลาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 3 ตุลาคม 2562 60 51 0 0 51 51 0 31 0 20 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ 18 ตุลาคม 2562 60 37 0 0 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ