สรุปยอดห้องสอบ อำเภอทุ่งเขาหลวง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอทุ่งเขาหลวง

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งเขาหลวง 22 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ