สรุปยอดห้องสอบ อำเภอจังหาร

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอจังหาร

40

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจังหาร 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจังหาร 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ