สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีสมเด็จ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอศรีสมเด็จ

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ