สรุปยอดห้องสอบ อำเภอศรีสมเด็จ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ 28 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ