สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมยวดี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมยวดี

366

100

0

5

105

105

0

0

1

104

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 2 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 4 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 9 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 11 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 16 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 18 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 23 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 25 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 11 กันยายน 2562 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 13 กันยายน 2562 50 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 14 กันยายน 2562 50 50 0 0 50 50 0 0 0 50 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 15 กันยายน 2562 40 2 0 3 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมยวดี 16 กันยายน 2562 30 0 0 2 2 2 0 0 1 1 รายชื่อ