สรุปยอดห้องสอบ อำเภออาจสามารถ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภออาจสามารถ หมู่ที่ 16 ต.อาจสามารถ 11 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภออาจสามารถ 16 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ