สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพนทราย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโพนทราย

105

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย 6 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย 7 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย 8 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย 9 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย 13 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย 14 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโพนทราย 15 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ