สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองสรวง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองสรวง

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. ศาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านดงเค็ง ตำบลหนองหิน จังหวัดร้อยเอ็ด 11 กันยายน 2562 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ