สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสุวรรณภูมิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุม สนง.เกษตร อ.สุวรรณภูมิ 10 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุม สนง.เกษตร อ.สุวรรณภูมิ 11 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
11 ห้องประชุม สนง.เกษตร อ.สุวรรณภูมิ 19 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ