สรุปยอดห้องสอบ อำเภอสุวรรณภูมิ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอสุวรรณภูมิ

356

35

0

0

35

35

0

2

0

33

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 8 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 9 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 15 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 16 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 22 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 23 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 29 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอสุวรรณภูมิ 30 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุม สนง.เกษตร อ.สุวรรณภูมิ 10 กันยายน 2562 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุม สนง.เกษตร อ.สุวรรณภูมิ 11 กันยายน 2562 15 15 0 0 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
11. ห้องประชุม สนง.เกษตร อ.สุวรรณภูมิ 19 กันยายน 2562 20 20 0 0 20 20 0 1 0 19 รายชื่อ