สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเสลภูมิ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม เสลภูมิ

440

54

0

33

87

87

0

50

0

37

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ศาลากลางบ้าน ม.11 ต.ภูเงิน 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ศาลากลางบ้าน ม.11 ต.ภูเงิน 18 กันยายน 2562 80 54 0 0 54 54 0 50 0 4 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ