สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเสลภูมิ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 9 สิงหาคม 2562 20 0 0 19 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 16 สิงหาคม 2562 20 0 0 14 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 23 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 6 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศาลากลางบ้าน ม.11 ต.ภูเงิน 12 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 13 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ศาลากลางบ้าน ม.11 ต.ภูเงิน 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ศาลากลางบ้าน ม.11 ต.ภูเงิน 18 กันยายน 2562 80 54 0 0 54 54 0 50 0 4 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 20 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 27 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 11 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเสลภูมิ 18 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ