สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองพอก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอหนองพอก

910

680

0

6

686

686

45

1

0

640

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 21 สิงหาคม 2562 31 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 27 สิงหาคม 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 28 สิงหาคม 2562 35 34 0 1 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 29 สิงหาคม 2562 36 32 0 4 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 30 สิงหาคม 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 11 กันยายน 2562 91 91 0 0 91 91 0 0 0 91 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 12 กันยายน 2562 91 91 0 0 91 91 0 0 0 91 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 13 กันยายน 2562 72 72 0 0 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 14 กันยายน 2562 53 53 0 0 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 18 กันยายน 2562 100 86 0 0 86 86 0 0 0 86 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 19 กันยายน 2562 106 106 0 0 106 106 1 0 0 105 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 22 กันยายน 2562 155 39 0 0 39 39 39 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 26 กันยายน 2562 100 5 0 0 5 5 5 0 0 0 รายชื่อ