สรุปยอดห้องสอบ อำเภอหนองพอก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 21 สิงหาคม 2562 31 31 0 0 31 31 0 0 0 31 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 27 สิงหาคม 2562 25 25 0 0 25 25 0 0 0 25 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 28 สิงหาคม 2562 35 34 0 1 35 35 0 0 0 35 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 29 สิงหาคม 2562 36 32 0 4 36 36 0 0 0 36 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 30 สิงหาคม 2562 15 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 6 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 11 กันยายน 2562 91 91 0 0 91 91 0 0 0 91 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 12 กันยายน 2562 91 91 0 0 91 91 0 0 0 91 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 13 กันยายน 2562 72 72 0 0 72 72 0 0 0 72 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 14 กันยายน 2562 53 53 0 0 53 53 0 0 0 53 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 18 กันยายน 2562 100 86 0 0 86 86 0 0 0 86 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 19 กันยายน 2562 106 106 0 0 106 106 0 1 0 105 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 22 กันยายน 2562 155 155 0 0 155 155 0 15 0 140 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 26 กันยายน 2562 100 3 0 0 3 3 0 1 0 2 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอหนองพอก (ละมัย) 30 กันยายน 2562 100 11 0 0 11 11 0 3 0 8 รายชื่อ