สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพธิ์ชัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 7 สิงหาคม 2562 30 28 0 0 28 28 0 0 0 28 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 14 สิงหาคม 2562 30 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 21 สิงหาคม 2562 40 39 0 1 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 28 สิงหาคม 2562 40 33 0 0 33 33 0 0 0 33 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 เทศบาลตำบลคำพอุง 16 กันยายน 2562 300 126 0 1 127 127 0 0 0 127 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 17 กันยายน 2562 60 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวคำ 18 กันยายน 2562 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 19 กันยายน 2562 100 35 0 0 35 35 0 1 0 34 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 20 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ศาลาประชาคม ม.12 ตำบลเชียงใหม่ 20 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 21 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ศาลาประชาคม ม.1 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 22 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ศพก.ตำบลบัวคำ อำเภอโพธิ์ชัย 22 กันยายน 2562 150 38 0 0 38 38 0 19 0 19 รายชื่อ
17 ตลาดประชารัฐ หมู่ที่ 9 ตำบลบัวคำ 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาประชาคม ม.12 ตำบลเชียงใหม่ 22 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรี 22 กันยายน 2562 250 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
20 ศาลาประชาคม ม.1 ต.อัคคะคำ อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด 23 กันยายน 2562 200 39 0 0 39 39 0 4 0 35 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 27 กันยายน 2562 50 157 0 16 173 173 0 39 0 134 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ชัย 3 ธันวาคม 2562 10 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ