สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพนทอง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโพนทอง

1,595

254

1

90

345

345

0

3

0

342

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 5 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 12 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 26 กรกฎาคม 2562 45 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 2 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 5 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 8 สิงหาคม 2562 45 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
12. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 9 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 15 สิงหาคม 2562 45 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 16 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 22 สิงหาคม 2562 45 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 23 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 29 สิงหาคม 2562 45 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 30 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 7 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 12 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 13 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 19 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 20 กันยายน 2562 250 250 0 0 250 250 0 0 0 250 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 26 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 27 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ