สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโพนทอง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 3 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 4 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 5 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 10 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 11 กรกฎาคม 2562 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 12 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 17 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 19 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 25 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 26 กรกฎาคม 2562 45 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 31 กรกฎาคม 2562 20 0 0 20 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 1 สิงหาคม 2562 60 0 0 32 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 2 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 5 สิงหาคม 2562 10 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 17 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 7 สิงหาคม 2562 40 0 0 13 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 8 สิงหาคม 2562 45 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 9 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 15 สิงหาคม 2562 45 0 0 3 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 16 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 22 สิงหาคม 2562 45 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 23 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 29 สิงหาคม 2562 45 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ
29 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 30 สิงหาคม 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 5 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 6 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 7 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 12 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 13 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 19 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 20 กันยายน 2562 250 250 0 0 250 250 0 0 0 250 รายชื่อ
41 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 26 กันยายน 2562 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอโพนทอง 27 กันยายน 2562 45 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ