สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพนมไพร

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพนมไพร

483

2

0

0

2

2

0

2

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 9 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 10 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 16 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 17 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 23 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 24 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 25 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 26 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 30 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 31 กรกฎาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 6 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 7 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 13 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 14 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 21 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอพนมไพร 13 กันยายน 2562 3 2 0 0 2 2 0 2 0 0 รายชื่อ