สรุปยอดห้องสอบ อำเภอธวัชบุรี

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอธวัชบุรี

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอธวัชบุรี 7 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอธวัชบุรี 14 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอธวัชบุรี 21 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอธวัชบุรี 28 สิงหาคม 2562 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ