สรุปยอดห้องสอบ อำเภอจตุรพักตรพิมาน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอจตุรพักตรพิมาน

410

12

0

0

12

12

0

9

0

3

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 21 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 22 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ศาลาประชาคม ม.5 ตำบลดู่น้อย 13 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 13 กันยายน 2562 80 4 0 0 4 4 0 2 0 2 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 17 กันยายน 2562 20 7 0 0 7 7 0 7 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ