สรุปยอดห้องสอบ อำเภอจตุรพักตรพิมาน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2563 เวลา 23:59:00 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 15 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 19 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 21 สิงหาคม 2562 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 22 สิงหาคม 2562 20 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 4 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ศาลาประชาคม ม.5 ตำบลดู่น้อย 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ศาลาประชาคม ม.5 ตำบลดู่น้อย 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ศาลาประชาคม ม.5 ตำบลดู่น้อย 13 กันยายน 2562 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 13 กันยายน 2562 80 4 0 0 4 4 0 2 0 2 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 17 กันยายน 2562 20 7 0 0 7 7 0 7 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 18 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอจตุรพักตรพิมาน 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ