สรุปยอดห้องสอบ อำเภอปทุมรัตต์

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอปทุมรัตต์

80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมรัตต์ 7 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมรัตต์ 14 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมรัตต์ 21 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอปทุมรัตต์ 28 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ