สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเกษตรวิสัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเกษตรวิสัย

125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 7 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 14 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 21 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 28 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเกษตรวิสัย 11 กันยายน 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ