สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเมืองร้อยเอ็ด

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองร้อยเอ็ด 26 กรกฎาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ