สรุปยอดห้องสอบ อำเภอชื่นชม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 1 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 2 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 11 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 หอประชุมอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 หอประชุมอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 หอประชุมที่ว่าการอำเภอชื่นชม 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 16 กันยายน 2562 60 40 0 0 40 40 0 2 0 38 รายชื่อ
26 หอประชุมอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 17 กันยายน 2562 60 38 0 0 38 38 0 7 0 31 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 17 กันยายน 2562 15 3 0 2 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 18 กันยายน 2562 5 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 หอประชุมที่ว่าการอำเภอชื่นชม 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 19 กันยายน 2562 80 52 0 0 52 52 0 0 0 52 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 20 กันยายน 2562 40 18 0 6 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
35 หอประชุมที่ว่าการอำเภอชื่นชม 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 หอประชุมอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 25 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
40 หอประชุมอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 27 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 1 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 3 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 8 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 10 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม 10 ตุลาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม 11 ตุลาคม 2562 40 37 0 2 39 39 0 22 0 17 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม 15 ตุลาคม 2562 10 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 15 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 17 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 22 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 23 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม 24 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ