สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกุดรัง

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 28 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 5 กันยายน 2562 60 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 10 กันยายน 2562 60 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 12 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 14 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 15 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 16 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 18 กันยายน 2562 60 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 ศูนย์ ศพก ม.14 ต.นาโพธ์ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
34 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 19 กันยายน 2562 60 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
35 ศูนย์.ศพก.เครือข่าย ม.1 ต.หนองแวง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
37 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 23 กันยายน 2562 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
39 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 23 กันยายน 2562 80 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
40 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
42 ศูนย์ ศกพ.เครือข่าย ม.14 ต.เลิงแฝก 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
43 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 25 กันยายน 2562 100 26 0 0 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
45 ศูนย์ ศกพ.เครือข่าย ม.14 ต.เลิงแฝก 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
46 ศูนย์.ศพก.เครือข่าย ม.1 ต.หนองแวง 25 กันยายน 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
47 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 26 กันยายน 2562 80 10 0 2 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
48 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 26 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 27 กันยายน 2562 80 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
50 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 27 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
51 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 30 กันยายน 2562 80 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
53 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 1 ตุลาคม 2562 120 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
54 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 2 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 3 ตุลาคม 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
56 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 4 ตุลาคม 2562 120 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
57 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 7 ตุลาคม 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
58 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 8 ตุลาคม 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
59 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 9 ตุลาคม 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
60 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 10 ตุลาคม 2562 120 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
61 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 11 ตุลาคม 2562 120 4 0 1 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
62 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 14 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
63 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 15 ตุลาคม 2562 120 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
64 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 16 ตุลาคม 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
65 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 17 ตุลาคม 2562 120 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
66 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 18 ตุลาคม 2562 120 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
67 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 25 ตุลาคม 2562 120 0 0 2 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
68 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 28 ตุลาคม 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
69 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 11 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
70 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 12 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
71 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 13 พฤศจิกายน 2562 40 10 0 4 14 14 0 0 0 14 รายชื่อ
72 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 14 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
73 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 15 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ