สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกุดรัง

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกุดรัง

1,710

15

0

0

15

15

0

0

0

15

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 15 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 20 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 22 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 27 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 29 สิงหาคม 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 3 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 5 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 5 กันยายน 2562 60 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
15. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 6 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 10 กันยายน 2562 60 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
17. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 11 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 13 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 16 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 17 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 18 กันยายน 2562 60 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
23. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 19 กันยายน 2562 60 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
24. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 20 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 23 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 23 กันยายน 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 24 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
28. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 25 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 27 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอกุดรัง 30 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ