สรุปยอดห้องสอบ อำเภอยางสีสุราช

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 20 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 23 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 18 กันยายน 2562 28 28 0 0 28 28 0 17 2 9 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 19 กันยายน 2562 27 27 0 0 27 27 0 0 2 25 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 26 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 18 0 7 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอยางสีสุราช 27 กันยายน 2562 25 25 0 0 25 25 0 22 0 3 รายชื่อ