สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาดูน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน (พิชิต) 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน 8 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน (พิชิต) 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 หอประชุมปกครองตำบลหัวดง หมู่ที่11 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลดงดวน 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ศาลากลางบ้านโพนทองหมู่ที่1 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน (พิชิต) 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 20 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน (พิชิต) 20 สิงหาคม 2562 25 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน (พิชิต) 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 หอประชุมปกครองตำบลหัวดง หมู่ที่11 27 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน (พิชิต) 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 ศาลากลางบ้านโพนทองหมู่ที่1 29 สิงหาคม 2562 25 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
14 ศาลากลางบ้านโพนทองหมู่ที่1 30 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 2 กันยายน 2562 7 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน (พิชิต) 2 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน (พิชิต) 23 กันยายน 2562 30 30 0 0 30 30 0 10 0 20 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน 23 กันยายน 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 ศาลากลางบ้านหนองข่า ม.4 ตำบลหัวดง 25 กันยายน 2562 3 0 0 3 3 3 0 2 0 1 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอนาดูน (พิชิต) 30 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ