สรุปยอดห้องสอบ อำเภอวาปีปทุม

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 5 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 องค์การบริหารส่วนตำบลแคน 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 องค์การบริหารส่วนตำบลแคน 7 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 8 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ 8 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ 9 สิงหาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า 12 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย 5 กันยายน 2562 40 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
18 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 6 กันยายน 2562 50 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 6 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 องค์การบริหารส่วนตำบลแคน 9 กันยายน 2562 50 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
21 องค์การบริหารส่วนตำบลงัวบา 10 กันยายน 2562 50 17 0 0 17 17 0 0 0 17 รายชื่อ
22 องค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ 16 กันยายน 2562 50 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
23 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 18 กันยายน 2562 50 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
25 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ 19 กันยายน 2562 50 3 0 0 3 3 0 0 0 3 รายชื่อ
27 องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่า 20 กันยายน 2562 60 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 23 กันยายน 2562 50 9 0 0 9 9 0 0 0 9 รายชื่อ
29 องค์การบริหารส่วนตำบลแคน 25 กันยายน 2562 50 11 0 0 11 11 0 0 0 11 รายชื่อ
30 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวาย 26 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย 27 กันยายน 2562 50 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 28 กันยายน 2562 50 14 0 0 14 14 0 11 0 3 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 29 กันยายน 2562 50 15 0 0 15 15 0 13 0 2 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอวาปีปทุม 30 กันยายน 2562 50 37 0 0 37 37 0 36 0 1 รายชื่อ