สรุปยอดห้องสอบ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

62

48

0

2

50

50

0

0

0

50

1. สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 21 สิงหาคม 2562 20 16 0 2 18 18 0 0 0 18 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 22 สิงหาคม 2562 22 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย 23 สิงหาคม 2562 20 13 0 0 13 13 0 0 0 13 รายชื่อ