สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาเชือก

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 3 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 10 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 30 กันยายน 2562 40 1 0 1 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 1 พฤศจิกายน 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
26 ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 27 มกราคม 2563 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ