สรุปยอดห้องสอบ อำเภอนาเชือก

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอนาเชือก

510

0

0

2

2

2

0

0

0

2

1. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 14 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
2. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 15 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 20 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 21 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 22 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 28 สิงหาคม 2562 40 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
8. ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 29 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 3 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 4 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 5 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 11 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 18 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 25 กันยายน 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ