สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบรบือ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 17 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 18 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 24 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 26 กรกฎาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 9 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 16 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 21 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 23 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 หอประชุมอำเภอบรบือ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 29 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 30 สิงหาคม 2562 100 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 31 สิงหาคม 2562 20 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 1 กันยายน 2562 80 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
24 หอประชุมอำเภอบรบือ 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25 หอประชุมอำเภอบรบือ 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 4 กันยายน 2562 120 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 5 กันยายน 2562 100 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
28 หอประชุมอำเภอบรบือ 5 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 6 กันยายน 2562 100 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
30 หอประชุมอำเภอบรบือ 6 กันยายน 2562 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
32 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 10 กันยายน 2562 110 49 0 0 49 49 0 1 0 48 รายชื่อ
33 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 11 กันยายน 2562 110 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
34 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 13 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
35 หอประชุมอำเภอบรบือ 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
36 หอประชุมอำเภอบรบือ 14 กันยายน 2562 200 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
37 หอประชุมอำเภอบรบือ 15 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
38 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 16 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
39 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 17 กันยายน 2562 250 29 0 0 29 29 0 0 0 29 รายชื่อ
40 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
41 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 19 กันยายน 2562 250 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
42 หอประชุมอำเภอบรบือ 19 กันยายน 2562 50 29 0 0 29 29 0 1 0 28 รายชื่อ
43 หอประชุมอำเภอบรบือ 20 กันยายน 2562 50 45 0 0 45 45 0 0 0 45 รายชื่อ
44 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 20 กันยายน 2562 100 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
45 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 21 กันยายน 2562 250 90 0 1 91 91 0 0 0 91 รายชื่อ
46 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 24 กันยายน 2562 50 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
47 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 25 กันยายน 2562 210 80 0 0 80 80 0 0 0 80 รายชื่อ
48 หอประชุมอำเภอบรบือ 25 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
49 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 26 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
50 หอประชุมอำเภอบรบือ 26 กันยายน 2562 110 20 0 0 20 20 0 0 0 20 รายชื่อ
51 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 27 กันยายน 2562 120 58 0 0 58 58 0 0 0 58 รายชื่อ
52 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 30 กันยายน 2562 80 10 0 0 10 10 0 5 0 5 รายชื่อ
53 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 2 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
54 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 4 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
55 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 9 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
56 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 11 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
57 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 16 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
58 สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 18 ตุลาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ