สรุปยอดห้องสอบ อำเภอบรบือ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอบรบือ

3,085

412

0

0

412

412

112

1

0

299

1. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 10 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 12 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 17 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 19 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 31 กรกฎาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 2 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 22 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 23 สิงหาคม 2562 20 12 0 0 12 12 0 0 0 12 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 27 สิงหาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 28 สิงหาคม 2562 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 30 สิงหาคม 2562 100 19 0 0 19 19 0 0 0 19 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 31 สิงหาคม 2562 20 6 0 0 6 6 0 0 0 6 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 1 กันยายน 2562 80 7 0 0 7 7 0 0 0 7 รายชื่อ
14. หอประชุมอำเภอบรบือ 3 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15. หอประชุมอำเภอบรบือ 4 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 4 กันยายน 2562 120 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 5 กันยายน 2562 100 22 0 0 22 22 0 0 0 22 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 6 กันยายน 2562 100 30 0 0 30 30 0 0 0 30 รายชื่อ
19. หอประชุมอำเภอบรบือ 6 กันยายน 2562 115 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 9 กันยายน 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 10 กันยายน 2562 110 49 0 0 49 49 0 0 0 49 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 11 กันยายน 2562 110 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
23. หอประชุมอำเภอบรบือ 13 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. หอประชุมอำเภอบรบือ 14 กันยายน 2562 200 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
25. หอประชุมอำเภอบรบือ 15 กันยายน 2562 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 16 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 17 กันยายน 2562 250 30 0 0 30 30 0 1 0 29 รายชื่อ
28. หอประชุมอำเภอบรบือ 19 กันยายน 2562 50 30 0 0 30 30 30 0 0 0 รายชื่อ
29. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 19 กันยายน 2562 250 15 0 0 15 15 0 0 0 15 รายชื่อ
30. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 20 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
31. หอประชุมอำเภอบรบือ 20 กันยายน 2562 50 19 0 0 19 19 19 0 0 0 รายชื่อ
32. สำนักงานเกษตรอำเภอบรบือ 21 กันยายน 2562 250 63 0 0 63 63 63 0 0 0 รายชื่อ