สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเชียงยืน

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 6 สิงหาคม 2562 50 21 0 0 21 21 0 5 0 16 รายชื่อ
3 เชียงยืน 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 7 สิงหาคม 2562 50 17 0 0 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 8 สิงหาคม 2562 50 15 0 0 15 15 0 8 0 7 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 9 สิงหาคม 2562 50 14 0 0 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 14 สิงหาคม 2562 50 15 0 0 15 15 0 7 0 8 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 4 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 16 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 18 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 เชียงยืน 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 เชียงยืน 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 20 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 23 กันยายน 2562 100 88 0 0 88 88 0 0 0 88 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 25 กันยายน 2562 100 87 0 0 87 87 0 0 0 87 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 26 กันยายน 2562 100 25 0 1 26 26 0 0 0 26 รายชื่อ