สรุปยอดห้องสอบ อำเภอเชียงยืน

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอเชียงยืน

950

282

0

0

282

282

200

24

0

58

1. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 6 สิงหาคม 2562 50 21 0 0 21 21 0 5 0 16 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 7 สิงหาคม 2562 50 17 0 0 17 17 0 2 0 15 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 8 สิงหาคม 2562 50 15 0 0 15 15 0 8 0 7 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 9 สิงหาคม 2562 50 14 0 0 14 14 0 2 0 12 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 14 สิงหาคม 2562 50 15 0 0 15 15 0 7 0 8 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 15 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 16 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 20 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 21 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 22 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 23 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 27 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 28 สิงหาคม 2562 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 23 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 25 กันยายน 2562 100 100 0 0 100 100 100 0 0 0 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอเชียงยืน 26 กันยายน 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ