สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกันทรวิชัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย 6 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย 7 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย 13 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย 14 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย 15 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย 29 สิงหาคม 2562 20 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย 25 กันยายน 2562 50 24 0 0 24 24 0 0 0 24 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย 28 กันยายน 2562 40 20 0 0 20 20 0 17 0 3 รายชื่อ