สรุปยอดห้องสอบ อำเภอกันทรวิชัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอกันทรวิชัย

90

13

0

0

13

13

5

0

0

8

1. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย 29 สิงหาคม 2562 20 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย 30 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย 25 กันยายน 2562 50 5 0 0 5 5 5 0 0 0 รายชื่อ