สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโกสุมพิสัย

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 29 สิงหาคม 2562 50 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 30 สิงหาคม 2562 50 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 2 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 5 กันยายน 2562 60 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 6 กันยายน 2562 200 35 0 2 37 37 0 0 0 37 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 9 กันยายน 2562 180 46 0 0 46 46 0 0 0 46 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 10 กันยายน 2562 60 32 0 0 32 32 0 0 0 32 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 11 กันยายน 2562 240 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 13 กันยายน 2562 180 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 16 กันยายน 2562 70 2 0 0 2 2 0 0 0 2 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 17 กันยายน 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 18 กันยายน 2562 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
17 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 19 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
18 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 20 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 23 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 24 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 25 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 26 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 27 กันยายน 2562 90 54 0 0 54 54 0 0 0 54 รายชื่อ
24 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 30 กันยายน 2562 240 47 0 0 47 47 0 0 0 47 รายชื่อ
25 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ตุลาคม 2562 360 74 0 0 74 74 0 0 0 74 รายชื่อ
26 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 2 ตุลาคม 2562 360 48 0 0 48 48 0 0 0 48 รายชื่อ
27 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 3 ตุลาคม 2562 360 51 0 0 51 51 0 0 0 51 รายชื่อ
28 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 4 ตุลาคม 2562 20 69 0 2 71 71 0 0 0 71 รายชื่อ
29 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 7 ตุลาคม 2562 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
30 สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 8 ตุลาคม 2562 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ