สรุปยอดห้องสอบ อำเภอโกสุมพิสัย

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอโกสุมพิสัย

3,920

364

0

3

367

367

71

42

2

252

1. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 6 สิงหาคม 2562 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 29 สิงหาคม 2562 50 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 30 สิงหาคม 2562 50 8 0 0 8 8 0 0 0 8 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 2 กันยายน 2562 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 3 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 4 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 5 กันยายน 2562 60 40 0 0 40 40 0 0 0 40 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 6 กันยายน 2562 200 46 0 2 48 48 0 11 0 37 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 9 กันยายน 2562 180 48 0 0 48 48 0 2 0 46 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 10 กันยายน 2562 60 38 0 0 38 38 0 6 0 32 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 11 กันยายน 2562 240 64 0 0 64 64 0 17 2 45 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 12 กันยายน 2562 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 13 กันยายน 2562 180 1 0 0 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
14. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 16 กันยายน 2562 70 7 0 0 7 7 0 5 0 2 รายชื่อ
15. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 17 กันยายน 2562 120 0 0 1 1 1 0 0 0 1 รายชื่อ
16. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 18 กันยายน 2562 150 1 0 0 1 1 0 1 0 0 รายชื่อ
17. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 19 กันยายน 2562 90 71 0 0 71 71 71 0 0 0 รายชื่อ
18. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 20 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
19. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 23 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
20. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 25 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
21. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 26 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
22. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 27 กันยายน 2562 90 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
23. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 30 กันยายน 2562 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
24. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 1 ตุลาคม 2562 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
25. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 2 ตุลาคม 2562 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
26. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 3 ตุลาคม 2562 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
27. สำนักงานเกษตรอำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 4 ตุลาคม 2562 360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ