สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแกดำ

อัพเดทเมื่อ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 เวลา 15:20:47 น.

ลำดับที่ สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ
1 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 1 สิงหาคม 2562 20 8 0 0 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
2 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 15 สิงหาคม 2562 30 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
4 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 20 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 22 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
6 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 27 สิงหาคม 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
7 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 29 สิงหาคม 2562 25 15 0 0 15 15 0 4 0 11 รายชื่อ
8 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 5 กันยายน 2562 30 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
9 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 10 กันยายน 2562 30 15 0 0 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
10 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 12 กันยายน 2562 103 29 0 0 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
11 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 16 กันยายน 2562 103 64 0 0 64 64 0 31 0 33 รายชื่อ
12 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 17 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
13 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 19 กันยายน 2562 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
14 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 24 กันยายน 2562 60 17 0 0 17 17 0 17 0 0 รายชื่อ
15 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
16 สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 7 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ