สรุปยอดห้องสอบ อำเภอแกดำ

สถานที่สอบ วันที่สอบ ที่นั่ง ครู ข elearning สอบเลย รวม ลงทะเบียนสอบ ยังไม่ถึงเวลาสอบ ไม่เข้าสอบ ไม่ผ่าน ผ่าน ตรวจสอบรายชื่อ

รวม อำเภอแกดำ

506

174

0

0

174

174

17

39

0

118

1. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 1 สิงหาคม 2562 20 8 0 0 8 8 0 1 0 7 รายชื่อ
2. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 8 สิงหาคม 2562 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
3. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 15 สิงหาคม 2562 30 21 0 0 21 21 0 0 0 21 รายชื่อ
4. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 20 สิงหาคม 2562 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
5. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 29 สิงหาคม 2562 25 15 0 0 15 15 0 4 0 11 รายชื่อ
6. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 5 กันยายน 2562 30 5 0 0 5 5 0 0 0 5 รายชื่อ
7. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 10 กันยายน 2562 30 15 0 0 15 15 0 1 0 14 รายชื่อ
8. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 12 กันยายน 2562 103 29 0 0 29 29 0 2 0 27 รายชื่อ
9. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 16 กันยายน 2562 103 64 0 0 64 64 0 31 0 33 รายชื่อ
10. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 24 กันยายน 2562 60 17 0 0 17 17 17 0 0 0 รายชื่อ
11. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 4 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ
12. สำนักงานเกษตรอำเภอแกดำ 7 ตุลาคม 2562 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 รายชื่อ